CONTACT 

PQDesign Interior Design & Build Corp.

Consult - Design - Build Package - Turnkey Contract

🏢Address: 91/8K Hòa Hưng, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh city

                   AT01-03, Sun Grand city, Phu Quoc island, Kien Giang province

📞 Hotline: 0968.944.088

📩 Email: hoa.tran@pqdesign.vn

🌎 Website: https://www.pqdesign.vn

📸 Facebook: https://www.facebook.com/pqdesign.vn

VAT ISSUANCE INFO

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PQD

Địa chỉ: Thửa đất số 204, tờ bản đồ số 54, tổ 5, Ấp Đường Bào , Xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang 

Mã số thuế: 1702222887

Email: hoa.tran@pqdesign.vn

PQDesign
Interior/Exterior Advisory, Design, Project Management, Project Supervision, Project Construction,

Contact infomation

SGN Office: 99 Tran Quoc Toan Street, District 3, Ward Vo Thi Sau, Ho Chi Minh City

PQC Office: Duonng Bao, Duong To, Phu Quoc City

Phone: (+84) 968 944 088

Email: hoa.tran@pqdesign.vn

Social